Mã Giảm Giá Lazada Tháng 11/2020

Chuyên trang tổng hợp các khuyến mãi và mã giảm giá Lazada, các voucher Lazada được cập nhật hàng ngày, hàng giờ. Đang có nhiều mã giảm giá Lazada với mức giảm cực tốt lên đến 20%, các voucher Lazada và chương trình khuyến mãi giảm giá lên tới 500k, 700k.

MÃ GIẢM GIÁ LAZADA

Vui lòng chia sẻ cho bạn bè để cùng nhau săn được nhiều khuyến mãi và mã giảm giá tốt nhất nhé! Đừng quên truy cập giamgia.org thường xuyên hoặc lưu lại trang này để tiên theo dõi chương trình khuyến mãi và mã giảm giá Lazada nhé

[Độc Quyền] Voucher 200K

 • Giảm tối đa: 200.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 0 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0h Ngày 11.11
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Hầu hết các sản phẩm
 • Số lượt có hạn hãy lưu voucher lại vào sử dụng thật nhanh vào 0h ngày 11.11

Code giảm giá: LAZCP200T11RNQRJU

[11.11] Voucher 1.1 Triệu

 • Giảm tối đa: 1.100.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 9.000.000 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0h Ngày 11.11
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Hầu Hết Các Sản Phẩm
 • Lưu mã vào lúc 12H mỗi ngày từ 1-11/11. Mã lưu được là của mình sử dụng trong ngày 11.11

Nhận ưu đãi

[11.11] Voucher 500K

 • Giảm tối đa: 500.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 4.000.000 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0-2h ngày 11.11
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Hầu Hết Các Sản Phẩm
 • Lưu mã mỗi ngày từ 1-11/11 vào các khung giờ 0h-9h-12h-16h-20h

Nhận ưu đãi

[11.11] Voucher 300K

 • Giảm tối đa: 300.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 3.000.000 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0h Ngày 11/11
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Hầu Hết Các Sản Phẩm
 • Lưu mã mỗi ngày từ 1-11/11 vào các khung giờ 0h-9h-12h-16h-20h

Nhận ưu đãi

Voucher 50K

 • Giảm tối đa: 50.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 499.000 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0h Ngày 11.11
 • Ngày hết hạn: 30/11/2020
 • Áp dụng: Hầu hết các sản phẩm
 • Hiện voucher chưa kích hoạt. Chỉ mở vào lúc 0h ngày 11.11

Code giảm giá: 11LAZ50KHUNTSALE

Voucher 30K

 • Giảm tối đa: 30.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 250.000 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0h Ngày 11.11
 • Ngày hết hạn: 30/11/2020
 • Áp dụng: Hầu hết các sản phẩm
 • Hiện voucher chưa kích hoạt. Chỉ mở vào lúc 0h ngày 11.11

Code giảm giá: 30KLAZCOVC

[11.11] Voucher 150K

 • Giảm tối đa: 150.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 1.200.000 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0h Ngày 11/11
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Hầu Hết Các Sản Phẩm
 • Lưu mã mỗi ngày từ 1-11/11 vào các khung giờ 0h-9h-12h-16h-20h

Nhân ưu đãi

[11.11] Voucher 90K

 • Giảm tối đa: 90.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 800.000 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0h Ngày 11/11
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Hầu Hết Các Sản Phẩm
 • Lưu mã mỗi ngày từ 1-11/11 vào các khung giờ 0h-9h-12h-16h-20h

Nhận ưu đãi

[11.11] Voucher 40K

 • Giảm tối đa: 40.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 400.000 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0h Ngày 11/11
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Hầu Hết Các Sản Phẩm
 • Lưu mã mỗi ngày từ 1-11/11 vào các khung giờ 0h-9h-12h-16h-20h

Nhận ưu đãi

[11.11] Freeship 30K

 • Giảm tối đa: 30.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 199.000 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0h Ngày 11/11
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Hầu hết các đơn hàng
 • Lưu mã mỗi ngày từ 1-11/11 vào các khung giờ 0h-9h-12h-16h-20h

Nhận ưu đãi

[11.11] Voucher 60K

 • Giảm tối đa: 60.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 400.000 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0h Ngày 11.11
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Hầu hết các sản phẩm
 • Lưu mã mỗi ngày từ 1-11/11 vào các khung giờ 0h-9h-12h-16h-20h

Nhận ưu đãi

[11.11] Voucher 120K

 • Giảm tối đa: 120.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 800.000 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0h Ngày 11.11
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Hầu hết các sản phẩm
 • Lưu mã mỗi ngày từ 1-11/11 vào các khung giờ 0h-9h-12h-16h-20h

Nhận ưu đãi

Freeship 30K

 • Giảm tối đa: 30.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 50.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Thanh toán qua MasterCard

Nhận ưu đãi

[wPay] Giảm 10%

 • Giảm tối đa: 100.000 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0h Ngày 11/11
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Đơn hàng thanh toán qua wPay

Nhận ưu đãi

[11.11] Freeship 100K

 • Giảm tối đa: 100.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 1.500.000 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0h Ngày 11.11
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Hầu hết các đơn hàng
 • Lưu mã mỗi ngày vào các khung giờ 0h-9h-12h-16h-20h

Nhận ưu đãi

[11.11] Freeship 50K

 • Giảm tối đa: 50.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 1.000.000 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0h Ngày 11.11
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Hầu hết các đơn hàng
 • Lưu mã mỗi ngày vào các khung giờ 0h-9h-12h-16h-20h

Nhận ưu đãi

Freeship 30K

 • Giảm tối đa: 30.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 199.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Hầu hết các đơn hàng
 • Lưu mã mỗi ngày vào các khung giờ 0h-9h-12h-16h-20h

Nhận ưu đãi

[11.11] Voucher 50%

 • Giảm tối đa: 400.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 800.000 ₫
 • Hiệu lực lúc: 0h Ngày 11.11
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Thương hiệu hàng quốc tế

Nhận ưu đãi

Voucher 15K

 • Giảm tối đa: 15.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 149.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Nhiều Sản Phẩm

Nhận ưu đãi

Freeship 20K

 • Giảm tối đa: 20.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 30.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 30/11/2020
 • Áp dụng: Các sản phẩm trong chương trình

Nhận ưu đãi

Freeship 40K

 • Giảm tối đa: 40.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 300.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 30/11/2020
 • Áp dụng: Các sản phẩm tham gia chương trình

Nhận ưu đãi

[11.11] Freeship 0đ

 • Ngày hết hạn: 11/11/2020
 • Áp dụng: Các sản phẩm trong chương trình

Nhận ưu đãi

Giảm 15K

 • Giảm tối đa: 15.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 30.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 30/11/2020
 • Áp dụng: Đơn hàng thanh toán qua wPay

Nhận ưu đãi

Giảm 19K

 • Giảm tối đa: 19.000 ₫
 • ĐH tối thiểu: 99.000 ₫
 • Ngày hết hạn: 30/11/2020
 • Áp dụng: Đơn hàng thanh toán qua

Nhận ưu đãi

Game 1K Kỳ Diệu

 • Giảm tối đa: 99%
 • Ngày hết hạn: 30/11/2020
 • Áp dụng: Thanh toán qua wPay

Nhận ưu đãi

Giá chỉ 1K

 • Ngày hết hạn: 31/12/2020
 • Áp dụng: Các sản phẩm trong chương trình [1K Kỳ Diệu]
 • Áp dụng cho hình thức thanh toán qua wPay, ví eM

Nhận ưu đãi

Flash Sale Giá Sốc

 • Giảm tối đa: 75%
 • Hiệu lực lúc: 0H – 12H -20H mỗi ngày
 • Áp dụng: Nhiều sản phẩm
 • Mua ngay các sản phẩm flash sale giá tốt. Số lượng có hạn!

Nhận ưu đãi

Các bạn nhé theo dõi giamgia.org để cập nhật thông tin khuyến mãi và mã giảm giá mới nhất nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *